Nazoendoskopia

Ak sa po ukončení diagnostickej terapie (link) ukáže, že dieťa má velofaryngálnu insuficienciu (link), chirurg a logopéd v rázštepovej poradni dieťaťu odporučí nazoendoskopické vyšetrenie. Toto vyšetrenie umožňuje odborníkom aj rodičom pozrieť sa na to, ako funguje podnebie a nakoľko dočiahne na zadnú stenu hrdla. Inými slovami, dokáže zobraziť závažnosť, typ a presnú lokalizáciu velofaryngálnej insuficiencie dieťaťa. To je dôležité na to, aby si odborníci boli úplne istí, že dieťa velofaryngálnu insuficienciu naozaj má a na to, aby chirurg vedel správne zvoliť typ operácie pre vaše dieťa. 

Počas vyšetrenie lekár zavedie dieťaťu veľmi tenkú hadičku do nosa. Na konci hadičky je malá kamera, ktorou sa dostane až na zadný okraj podnebia. Na monitore uvidíte, ako sa podnebie dieťaťa hýbe, či a na ktorej strane je krátke alebo menej pohyblivé. Dieťa však musí počas vyšetrenia hovoriť, aby sa zobrazil pohyb podnebia počas reči. Musí produkovať hlásky, ktoré vyžadujú tlak a ktoré dieťa tvorí správnym spôsobom. To je veľmi dôležité. Preto sa vyšetrenie vykonáva až po logopedickej príprave. Logopéd, ktorý dobre pozná reč vášho dieťaťa vyberie vhodné slabiky, slová a vety, ktoré bude dieťa počas vyšetrenia hovoriť. Logopéd bude počas nazoendoskopie počúvať, či dieťa produkuje určené hlásky správnym spôsobom. Iba vtedy je vyšetrenie výpovedné a dá sa od neho správne odvinúť ďalšia liečba alebo terapia. 

Vyšetrenie je nebolestivé, pretože dieťa dostane do nosa anestetický sprej. Môže byť občas trochu nepríjemné, ale zvládnu ho aj malé deti okolo 3 - 4 rokov. Logopéd vás na vyšetrenie pripraví a všetko vám aj dieťaťu podrobne vysvetlí.