Liečba

Liečba dieťaťa s rázštepom je zložitá, dlhodobá a multi-odborová. Operáciou po narodení sa iba začína. Dieťa bude potrebovať starostlivosť viacerých odborníkov od narodenia až do 18 rokov.  Deti s rázštepom nie sú rovnaké a u každého musí byť liečba nastavená individualizovane a veľmi pozorne. Prečítajte si preto informácie v sekcii Rázštepová poradňa a Harmonogram liečby a kliknite si aj na stránku www.rozstepy.sk. Pomôže Vám to lepšie sa rozhodnúť, kde necháte liečiť svoje dieťa. 

Súčasťou liečby dieťaťa je aj logopedická starostlivosť. Tá sa nedá realizovať bez aktívnej pomoci a spolupráce rodičov. Prečítajte si časti Vývin reči, Logopedická starostlivosť a Rola rodičov, aby ste sa vedeli lepšie pripraviť na vývin a stimuláciu reči, ak to bude Vaše dieťa potrebovať.