Nácvik rezonancie a pohybov podnebia

Logopédi aj lekári v minulosti verili, že poruchy rezonancie a slabo pohyblivé podnebie sa dá ovplyvniť a zlepšiť cvičením. Dnes už vieme, že sa to dá len vo veľmi výnimočných prípadoch a že účinok týchto cvičení je takmer nebadateľný a veľmi slabý.  

Deti s rázštepom môžu mať po operácii podnebia problém s tzv. velo-faryngálnym mechanizmom (pozrite si informácie tu). Ten vtedy nedokáže úplne oddeliť nosovú a ústnu dutinu, dieťaťu unikajú tekutiny a potrava počas jedenia do nosa a počas reči mu uniká do nosa vzduch, ktorý dieťa potrebuje na tvorbu väčšiny hlások (napr. B, P, D, T, Ď, Ť, sykaviek...). Dieťa dokáže tvoriť iba M, N, Ň, H, J a vokály a jeho reč znie veľmi nosovo. Nosové zafarbenie hlasu sa volá porucha rezonancie alebo hypernazalita

V minulosti sa verilo, že fúkacími cvičeniami, masážami podnebia a iným dráždením podnebia sa dá navodiť jeho lepší pohyb a že sa to prejaví v menej nosovej reči. To sa vo výskumoch ukázalo ako chybné očakávanie. Tieto cvičenia sú úplne neúčinné

Logopédi tiež verili, že dokážu navrhnúť také cvičenia reči, ktoré znížia nosovosť. Pokúšali sa napríklad učiť dieťa hovoriť s väčšou alebo menšou hlasitosťou; viac otvárať ústa, aby sa podporila oralita (ústny dojem reči); učili dieťa výraznejšie vyslovovať; alebo dokonca vyslovovať menej výrazne; učili dieťa počúvať a sluchom alebo za pomoci prístrojov odlišovať nosovosť reči a potom ho učili ovládať to. Žiadne z týchto cvičení sa nepovažuje za účinné. Výskumy presvedčivo ukázali, že tieto cvičenia môžu iba trochu zamaskovať nosovosť, pričom môžu spôsobiť, že reč dieťaťa bude iným spôsobom čudná (napr. príliš tichá, alebo bude dieťa príliš otvárať ústa). Výskumy ukázali, že tieto cvičenie môžu občas trošku pomôcť ale iba tým deťom, ktoré majú iba hraničnú a veľmi nenápadnú nosovosť reči

V dnešnej dobe sa na odstránenie nosovosti odporúča vykonanie operácie: tzv. sekundárny zákrok vo velofaryngálnom mechanizme. Ide väčšinou o dva typy operácií: najčastejším je faryngálny lalok alebo sa môže použiť sfinkterová faryngoplastika

Ak má vaše dieťa poruchu rezonancie a zvýšenú nosovosť reči, kontaktujte Rázštepovú poradňu a poraďte sa tam s chirurgom, pediatrom a logopédom. 

Zdroje:

ORAVKINOVÁ, Z. 2018. Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2018. 247 s. ISBN: 978-80-10-03347-8.

PETERSON-FALZONE S. J., HARDIN-JONES M. A., KARNELL M. P.: Cleft palate speech. St. Louis: Mosby, 2010. ISBN 0-8151-3153-4.

RUSCELLO D. M.: Considerations for behavioral treatment of velopharyngeal closure for speech. In: BZOCH K.: Communicative Disorders related to cleft lip and palate. 4-th Ed. Pro-Ed 1997, ISBN 0-89079-701-3.

RUSCELLO D. M.: An examination of nonspeech oral motor exercises for children with velopharyngeal inadequacy. Seminars in speech and language, 2008, NO. 29, p: 294-303.

TOMES L. A., KUEHN D. P., PETERSON-FALZONE S. J.: Behavioral treatments of velopharyngeal impairment. In: BZOCH K.: Communicative Disorders related to cleft lip and palate. 4-th Ed. Pro-Ed 1997, ISBN 0-89079-701-3.