Oronazálne komunikácie

Oronazálna komunikácia (ONK) je takpovediac dierka na podnebí dieťaťa, ktorá tu zostala po operácii. Počas operácie podnebia sa niekedy stáva, že chirurg nemá dostatok tkaniva, ktoré by mohol použiť na uzatvorenie celého rázštepu a tak malá časť ostane neprekrytá, ostane tam dierka. Stáva sa to u detí s veľmi širokými alebo kompletnými obojstrannými rázštepmi. Niekedy sa tiež môže stať, že sa chirurgovi podarí uzatvoriť celý rázštep, ale po operácii je ťah zošitých tkanív taký silný, že dierka vznikne počas hojenia. Oronazálne komunikácie sa chirurgicky uzatvoria, keď bude dieťa o niečo staršie a keď sa tkanivá po prvej operácii dobre zahoja. 


Oronazálne komunikácie sa vyskytujú u približne 20-40% detí. Niektoré sú veľké a spôsobujú ťažkosti s rečou, iné sú úplne malé a netreba ich ani operovať  Záleží aj na tom, kde je dierka lokalizovaná: oronazálne komunikácie, ktoré sú v prednej časti podnebia sú pre reč priaznivejšie, tie ktoré sú vzadu na mäkkom podnebí zvyčajne spôsobujú väčšie ťažkosti. O tom, či má ONK vášho dieťaťa dopad na jeho reč sa poraďte so skúseným logopédom.


Na obrázku A je ONK vzadu na mäkkom podnebí a na obrázku B je ONK priaznivejšie - vpredu za zubami dieťaťa. 


Reč dieťaťa s veľkou ONK bude znieť podobne ako reč dieťaťa s velo-faryngálnou insuficienciou (link): dieťa môže znieť nosovo, cez ONK mu bude unikať vzduch do nosa a viaceré spoluhlásky stratia tlak a budú nezreteľné. Čím je ONK viac vzadu, tým viac hlások bude postihnutých stratou tlaku a tým menej zrozumiteľná bude reč dieťaťa. Niektoré deti si kvôli ONK osvoja aj nesprávne výslovnostné návyky: budú vyslovovať za ONK, aby tak predišli strate tlaku. Takáto výslovnosť však nie je správna a bude ju treba napraviť v logopedickej terapii.