Harmonogram liečby

Liečba

Liečba detí s rázštepom prebieha v určitom harmonograme. Môžete si ho stiahnuť a pozrieť (nižšie). Treba však vedieť, že ide o orientačný harmonogram so základnými liečebnými krokmi.  Deti s rázštepom sa navzájom líšia a každé dieťa bude potrebovať individuálne nastavenú liečbu. Niektoré deti dostanú liečbu presne ako je opísaná v tomto harmonograme, iné deti budú potrebovať iba jej niektoré zložky a v inom veku ako je uvedené tu. Podobný harmonogram však používa väčšina kvalitných zahraničných rázštepových centier. O správnej liečbe pre vaše dieťa má vždy rozhodovať celý tím špecialistov v rázštepovej poradni, pretože jednotlivé kroky liečby na seba často musia nadväzovať, aby bola liečba úspešná a jej výsledky čo najkrajšie a najlepšie. .