Vývin reči

Deti s rázštepom môžu mať úplne normálny vývin reči, avšak väčšina má určité ťažkosti. Približne 50% z nich má stredne závažnú poruchu reči a asi 25 % má aj vážnejšie problémy. Najčastejšími symptómami detí s rázštepom sú odchýlky vo vývine výslovnosti (link), oneskorené osvojovanie slov a prvých viet (link) a časť detí (cca 20-40%) má aj narušenú rezonanciu (odlišné nosové zafarbenie reči, link), pričom 20% má nefunkčný velo-fyrangálny mechanizmus (nedostatočne pohyblivé podnebie, link). Pomerne veľká skupina detí má tzv. oronazálne komunikácie, pričom niektoré z nich - tie väčšie - spôsobujú ťažkosti v reči (link).