Kontakt

Pracoviská

Logopedická ambulancia a Rázštepová poradňa

Klinika plastickej chirurgie

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 06 Bratislava

poradňa: 02/48 234 805; logopédia: 02/48 234 729  

(volajte radšej na mobiné telefóny, zvonenie pevnej linky vyrušuje počas terapií)Logopédky
oravkinova.zuzana@icloud.com, 0903 246 815

zemankovalucka@gmail.com, 0911 470 672

slavkazacharova@gmail.com