Fúkacie cvičenia

Deti s rázštepom niekedy nevedia fúkať cez ústa. Stáva so vtedy, keď majú tzv. velofaryngálnu insuficienciu (pozrite link): po operácii je ich podnebie stále krátke alebo nefunkčné a vzduch deťom uniká z úst do nosa. V minulosti si logopédi mysleli, že ak budú takéto deti vykonávať silové fúkacie cvičenia, pomôže im to a podnebie bude po nich fungovať lepšie. Výskum však ukázal, že to nie je pravda a takéto cvičenia nie sú účinné. Medzi takéto cvičenia patria aktivity ako silové a opakované nafukovanie balónov a silové fúkanie do rôznych fúkacích hračiek. Neúčinné sú aj masáže podnebia a rôzne iné typy dráždenia podnebia a vyvolávanie dávivého reflexu. Nevykonávajte tieto posilňovacie cvičenia, deti ich nemajú radi a ak majú nefunkčné podnebie, nebudú sa im dariť. Budú ich iba frustrovať a deti potom nebudú chcieť chodiť na logopédiu a odradí ich to od inej účinnej logopedickej terapie. Balóniky si nechajte len ako dekoráciu na detské oslavy!

Niekedy sa však stáva, že ani dieťa po úspešnej operácii podnebia - keď už má dostatočne dlhé, pohyblivé a funkčné podnebie - nevie fúkať ústami. Je to však len preto, že ešte nevie ako na to: nevie, ako sa to robí, ako sa naberá a nasmeruje vzduch do úst a ako sa ústa dajú prefúknuť. Tieto deti potrebujú len ukázať a pochopiť  "ako na to". Naučte dieťa fúkať slamkou bublinky do vody, ide to ľahko a deti s funkčným podnebím to rýchlo pochopia a naučia sa to. Schopnosť naberať vzduch do úst a prefukovať ich je u detí s rázštepom dôležitá pre rozvoj správnej výslovnosti. 

Nerobte však žiadne silové cvičenia, len dieťaťu pomôžte pochopiť princíp. Logopédky Vám poradia aj ďalšie podobné a zábavné aktivity.