Nácvik výslovnosti


Hlavným problémom v reči väčšiny detí s rázštepom je narušená výslovnosť. Deti s rázštepom môžu tvoriť veľmi málo správnych hlások (často nevedia tvoriť B, P, T, D, F, V a iné hlásky, pozrite si informácie tu) a namiesto nich môžu používať zvláštne zvuky tzv. kompenzačné a palatálne náhrady. Niektoré deti majú aj tzv. pridružený fonologický deficit: keďže tvoria málo hlások správne, nevedia ich dobre odlišovať v počutej okolitej a ani vo vlastnej reči. To môže viesť k poruchám učenia v škole. 


Tieto ťažkosti sa donedávna odstraňovali iba v predškolskom veku logopedickým postupom, ktorý sa volá nácvik výslovnosti alebo artikulačný a fonologický nácvik.  Zvyčajne sa začína aplikovať keď má dieťa 4 roky a trvá rok až tri, podľa toho aké závažné sú ťažkosti dieťaťa a podľa toho, ako dieťa a rodič spolupracujú v terapii. Ak terapia prebieha dobre, mnohé deti s rázštepom nastupujú do školy so správnou výslovnosťou. U niektorých detí sa však nestihnú odstrániť všetky symptómy pred nástupom do školy a terapia bude pokračovať aj potom. 

Nácvik výslovnosti prebieha tak, že logopéd určí a vyberie zvyčajne 1 až 3 cieľové hlásky, ktoré si dieťa potrebuje osvojiť a ukáže rodičovi prvé kroky nácviku. Logopéd rodičovi demonštruje ako sa to robí, dá rodičovi stimulačné materiály, rodič si to na terapii so svojím dieťaťom vyskúša a potom doma 1-2 týždne aplikuje navrhnutý nácvik. Na ďalšom stretnutí s logopédom sa skonzultujú ťažkosti, nejasnosti a progres dieťaťa. Ak je prvá etapa nácviku úspešná, zvyčajne sa vyberie ďalší krok a ten sa aplikuje ďalšie 1-2 týždne. Takto logopéd s rodičom postupne krok za krokom učia dieťa vyslovovať novým a správnym spôsobom. Rodičia si musia uvedomiť, že takéto učenie a prebudovanie výslovnosti dieťaťa si vyžaduje pomerne veľa času, trpezlivé a systematické úsilie a každodennú prácu. Bez spolupráce rodiča takmer nikdy nie je možné napraviť výslovnosť dieťaťa s rázštepom. Pozrite si aj tieto informácie: link.


Narušená výslovnosť sa však dá preventívne ovplyvňovať a stimulovať už v ranom veku tzv. ranou intervenciou: link. Ak sa stimulácia začne takto skoro, výrazne sa zvyšujú šance, že dieťa začne školskú dochádzku s normálnou výslovnosťou a dobre pripravené na písanie a čítanie.