Logopedická starostlivosť

Logopedická starostlivosť pre deti s rázštepom sa dá rozdeliť do dvoch hlavných etáp: prvou je raná intervencia vo veku od 0 - 3 rokov a druhou je logopedická terapia v predškolskom veku.

 V ranom veku je hlavným cieľom terapie stimulácia komunikácie dieťaťa s mamou, osvojovanie nových hlások v prvých slovách a rozvíjanie jazykových schopností: slov, viet, gramatiky a rozprávania. 

V predškolskom veku je potrebné definítvne určiť, či má dieťa dostatočnú funkciu velo-faryngálneho mechanizmu (inými slovami, či mu zoperovené podnebie stačí na normálnu tvorbu reči) a to logopédky zistia tzv. diagnostickou terapiou. Ak sa ukáže, že dieťa nemá dostatočnú funkciu velo-faryngálenho mechanizmu, bude potrebovať ďalšiu operáciu. Bližšie informácie si pozrite tu: diagnostická terapia - link. 

Ďalej je potrebné upraviť výslovnosť dieťaťa (artikulačnou terapiou - link) a pripraviť jeho jazykové schopnosti na školskú dochádzku. Čo sa dá robiť vtedy, ak má dieťa poruchu rezonancie sa dočítate tu: odstraňovanie porúch rezonancie - link.

Dieťa s rázštepom môže mať aj iné ťažkosti s rečou (napr. zajakavosť), nie je to však typické a ani časté. Akékoľvek problémy dieťaťa s rečou vždy čo najskôr konzultujte s vašim logopédom alebo logopédkou. Väčšina porúch reči sa lepšie odstraňuje, ak dieťa príde na logopédiu skoro.