Raná intervencia

Raná intervencia - inými slovami skorá intervencia - je logopedická starostlivosť o deti s rázštepom vo veku od 12 - 36 mesiacov. Niekedy - ak dieťa vykazuje známky ohrozenia - túto starostlivosť začíname aj skôr, približne od 6. mesiaca. Raná intervencia je najúčinnejšia, ak sa začne približne mesiac po operácii podnebia a zvyčajne trvá 1 rok. Počas nej sa u mnohých detí podarí stimulovať vývin osvojovania zvukov reči a slov tak, že dieťa už neskôr nebude potrebovať žiadnu ďalšiu logopédiu a jeho ďalší vývin reči bude normálny.

Takáto skorá intervencia umožňuje preventívne zamedziť rozvoju - palatolálie - poruchy reči u detí s rázštepom.

Začne sa diagnostikou približne mesiac potom, ako dieťaťu zoperujú podnebie. Ak sa operácia podnebia podarila, dieťa by si malo začať ľahko osvojovať spoluhlásky, ktoré vyžadujú tlak v ústach, napr. B, P, D, Ť, K a ďalšie. Niekedy si ich deti osvoja samé aj bez logopedickej pomoci, ale často potrebujú aj cielenú stimuláciu. Už v tomto veku sa dá zistiť, či je dieťa v riziku nesprávneho vývinu reči alebo nie. Ak sa ukáže, že je všetko v poriadku, dieťa bude iba monitorované. Ak diagnostika odhalí prvé rizikové znaky, pre dieťa bude lepšie, aby sa s nimi ihneď začalo pracovať.

Logopéd vás požiada o spoluprácu: budete vypĺňať dotazníky o reči dieťaťa a bude potrebné, aby ste s dieťaťom prišli na vyšetrenie. Možno bude potrebné, aby ste doma nahrali krátke videá s rečou vášho dieťaťa.

Po diagnostike sa určia ciele terapie. Tá prebieha zvyčajne v trojtýždňových intervaloch: logopéd vám vysvetlí, čo sa bude u dieťaťa stimulovať; naučí vás, ako sa to dá stimulovať; vy to potom budete doma aplikovať a cca o 3 týždne sa znova stretnete s logopédom a celý proces zhodnotíte. Zvyčajne sa vtedy vyberie ďalší cieľ stimulácie na ďalšie 3 týždne.

Niektoré časti diagnostiky a terapie sa dajú realizovať aj dištančne: telefonicky, korešpondenčne, cez Skype či Whatsup a prostredníctvom videí. Preto je táto terapia dostupná aj pre deti, ktoré bývajú ďaleko od Rázštepovej poradne. Niektoré časti terapie sa však musia realizovať priamym kontaktom a stretnutím logopéda a rodiča s dieťaťom. Kontaktujte svojho logopéda a dohodnite si model terapie, ktorý bude pre vás najvhodnejší.

Raná stimulácia sa musí začať dostatočne skoro: vtedy, keď dieťa ešte len začína tvoriť prvé slová, alebo ešte skôr. Ak už deti tvoria dvojslovné a viacslovné vety, pre niektoré zložky tejto terapie prudko klesajú šance na úspech.

Logopéd vás bude učiť aplikovať rôzne stratégie rozvíjania reči a niektoré špeciálne metódy, ktoré umožňujú naprávať vývin reči detí s rázštepom. Stručný opis týchto stratégií nájdete na týchto stránkach (link a link). Podrobný návod a zácvik ako ich aplikovať a ktoré z nich sú vhodné práve pre vaše dieťa vám poskytne váš logopéd. Nerobte túto stimuláciu bez odborného vedenia. Môže sa stať, že to budete robiť nesprávne a dieťa už potom nebude na tieto metódy reagovať. 

Avšak, ak nemôžete absolvovať ranú intervenciu, nezúfajte. Výslovnosť dieťaťa s rázštepom sa dá napraviť aj v predškolskom veku. V ranom veku je to však jednoduchšie, rýchlejšie a menej prácne, pretože stimulácia je založená na prirodzenej hre rodiča s dieťaťom. Avšak, ak dieťa má aj iné ťažkosti s rečou - napríklad pomalšie osvojovanie slov - intervenciu treba začať čo najskôr. 

Zdroje:

ORAVKINOVÁ Z.: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010.

PETERSON-FALZONE S. J., TROST-CARDAMONE J. E., KARNELL M. P., HARDIN-JONES M. A.: The clinicians guide to treating cleft palate speech. Mosby, 2017, ISBN 978-0-323-33934-6.

SCHERER N. J., LOUW B.: Early communication assessment and intervention. In: HOWARD, S., LOHMANDER, A. 2011. Cleft palate speech. Assessment and intervention. Wiley-Blackwell, 2011. ISBN: 978-0-470-74330-0.

SCHERER, J. N.: Early linguistic development and intervention. In: Zajac D. J., Vallino L.: Evaluation and Management of Cleft Lip and Palate. A Developmental Perspective. Plural Publishing, 2016.