Reč detí s rázštepom

Informačná stránka o reči a logopedickej starostlivosti pre deti s rázštepom pery a/alebo podnebiaČo tu nájdete?

Liečba

Vývin reči


Rola rodičov


Logopedická starostlivosť


Letáky.

KontaktReč detí s rázštepom - Príručka pre rodičov