Mgr. Lucia Zemánková

Mgr. Lucia Zemánková

Vyštudovala odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (2020). V súčasnosti je zaradená do atestačného štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore klinická logopédia.

Pod vedením skúsenej klinickej logopédky PhDr. Zuzany Oravkinovej, PhD. sa naďalej vzdeláva v oblasti komplexnej diagnostiky a terapie palatolálie a participuje na výskumných aktivitách.

Jej publikačnou prvotinou je uverejnenie abstraktu dvojročného výskumu v časopise Cleft Palate-Craniofacial Journal, ktorý bol odprezentovaný na konferencii American Cleft Palate-Craniofacial Association (2021):

ORAVKINOVA Z., ZEMANKOVA L.: Evaluation of Real Time Listening for Assessment of Early Phonological Skills in Slovak Children with Clefts. ACPA Annual Meeting 2021 Abstracts, Cleft Palate-Craniofacial Journal 2021, Vol. 58(4S) 1-134.


Momentálne sa venuje príprave na rigorózne štúdium a na výskum o prediktoroch v ranom vývine reči detí s rázštepom.